De Staal

De nieuw te ontwikkelen locatie aan de Staalweg is een plek waar stedenbouwkundig gezien twee verschillende schalen bij elkaar komen. Enerzijds biedt dit de kans om Delft te markeren aan de snelweg A13 op regioniveau. Anderzijds zorgt het nieuwe gebouw voor een opwaardering van de omliggende wijk met veel groen, goed ontsloten veilige fiets- en wandelroutes en een levendig woongebouw met en showcase met Delftse ondernemers, kennis, ontspanning en maatschappelijke invulling.